Rasism

Rasism

När den vite biologen Carl von Linné under 1700-talet delade in människan i fyra raskategorier fick vita européer stå längst upp i hierarkin. De beskrevs som rationella, lagstyrda och lugna till temperamentet. Lägst stod svarta afrikaner, som beskrevs som impulsiva, oambitiösa och slarviga. Denna föreställning lever kvar än idag, och kan ses exempelvis i hur afrosvenskar som grupp är hårdast drabbade av rasistiskt motiverade hatbrott, men även i hur afrofobirapporten, som brett visar detta, inte tas på allvar av politiker och makthavare för att komma till bukt med rasismen. Dock började rasismen långt tidigare i en främst religiös kontext, enligt historikern George M. Fredrickson.
Rasismen är en strukturell maktordning som baserar sig i att människor rasifieras, alltså delas in i en hierarki av olika grupper efter utseendemässiga (fenotypiska), skillnader, föreställningar om ras, och/eller efter kultur och religion, och baserat på detta ges eller tas ifrån privilegier.

Den strukturella maktordningen är den ordning som möjliggör de olika former av positiv diskriminering av de som rasifieras som vita, vitheten tilldelar alltså dessa personer en del förmåner. De som rasifieras som icke-vita, faller utanför den vita förmånen, och kan därmed bli föremål för negativ diskriminering. Detta är även kontextuellt. I Sverige gynnas i allmänhet vita över icke-vita, västerlänningar över icke-västerlänningar, ateister och kristna över muslimer.

Omvänd rasism är omöjlig. Kontext, eller historiskt och geografiskt sammanhang, är nödvändigt för att analysera vad rasism är och dess konsekvenser för människor. Omvänd rasism är i vår svenska kontext ungefär som att säga att en straight person kan bli utsatt för homofobi. Ur ett globalt perspektiv är det historiskt sett vita människor som, genom bland annat kolonisering, tillskansat sig denna makt, och därmed har vita placerat sig själva i toppen av rasmaktsordningen, och tjänar på dess fortlevnad. Då rasismen är strukturell är ingen av oss fri från att uttrycka eller reproducera rasistiska strukturer.

 

« Back to Glossary Index

Om skribenten

Kommentera