Serie av Lisa Wool-Rim Sjöblom

Serie av Lisa Wool-Rim Sjöblom

1 . Serie

2

“Den här serien gestaltar vardagsrasism i några av dess olika skepnader: som aggression, mikroagression, välmenande och som nyfikenhet. Huvudpersonens bokstavliga förvandlingar för varje rasifierande händelse ämnar visa att intentionen bakom handlingarna inte spelar någon roll för den drabbade, rasifieringarna skaver likväl. Serien försöker även att med de yttre förvandlingarna berätta hur man känslomässigt kan uppleva att få sin vardag avbruten på det här sättet. Man är till en början sig själv, men för varje rasifiering så bryts man ner till en stereotyp förenkling – i detta fall till den i Sverige folkkära nidbilden av en östasiat.”

– Lisa Wool-Rim Sjöblom

 


Lisa Wool-Rim Sjöblom är verksam som illustratör och serietecknare, är medlem i det feministiska, separatistiska seriekollektivet Dotterbolaget och har medverkat i bl.a. Bang och Galago. Tidigare har hon främst illustrerat för barn och utöver serier om söta kaniner har hon även gjort de omtyckta barnböckerna Hitta barnen! och Leta loppan!. Du hittar Lisas hemsida här.


Om skribenten

Kommentera